Gặp mặt, giao nhiệm vụ, tặng quà cho công dân nhập ngũ năm 2024

Tin tức sự kiện

Gặp mặt, giao nhiệm vụ, tặng quà cho công dân nhập ngũ năm...Gặp mặt, giao nhiệm vụ, tặng quà cho công dân nhập ngũ năm 2024
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, CẢM HÓA , GIÁO DỤC PHÒNG NGỪA TỘI...HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, CẢM HÓA , GIÁO DỤC PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT...
XUÂN YÊU THƯƠNG HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM GÓI BÁNH CHƯNG TẾT...XUÂN YÊU THƯƠNG HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM GÓI BÁNH CHƯNG TẾT CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ LƯƠNG NỘI
LỄ PHÁT LỆNH GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ LỄ PHÁT LỆNH GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ
TỔNG KẾT THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2023; TRIỂN KHAI PHƯƠNG...TỔNG KẾT THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2023; TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2023TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2023
KỲ HỌP THỨ 8 HĐND XÃ KHÓA XXII NHIỆM KỲ 2021-2026 XÃ LƯƠNG...KỲ HỌP THỨ 8 HĐND XÃ KHÓA XXII NHIỆM KỲ 2021-2026 XÃ LƯƠNG NỘI
TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG -AN NINH NĂM 2023TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG -AN NINH NĂM 2023

Công tác xây dựng đảng

Triển khai Học tập Nghị Quyết của Đảng

Thực hiện kế hoạch số 149 - KH/HU ngày 20/9/2023 của Huyện ủy Bá Thước về việc Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và các chỉ thị của Tỉnh ủy, Huyện ủy;