LuongNoi.png
 Lương Nội là một xã thuộc huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
Xã có diện tích 58,35 km², dân số năm 1999 là 4159 người, mật độ dân số đạt 71 người/km².