Ngày 17-18/11/2023 09 thôn trong toàn xã Lương Nội đã tổ chức ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. 
Về dự và chỉ đạo có Đồng Chí Hà Quốc Thịnh- UVBTV huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó trưởng Cụm Quý Lương; Đồng Chí Nguyễn Xuân Sơ, UVBCH huyện ủy, trưởng phòng Nội Vụ, Ban chấp hành  huyện ủy phụ trách xã; các đồng chí lãnh đạo xã, cán bộ phụ trách vòng 2 các thôn trực tiếp đến các thôn dự ngày hội.NGÀY ĐẠI ĐOÀN KẾT 1.jpgNGÀY ĐẠI ĐOÀN KẾT 18.11.jpgNGÀY ĐẠI ĐOÀN KẾT.jpgNGÀY ĐẠI ĐOÀN KẾT 2.jpgNGÀY ĐẠI ĐOÀN KẾT SÓN.jpgĐẠI ĐOÀN KẾT RY.jpg