Triển khai Học tập Nghị Quyết của Đảng

Triển khai Học tập Nghị Quyết của Đảng

Thực hiện kế hoạch số 149 - KH/HU ngày 20/9/2023 của Huyện ủy Bá Thước về việc Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và các chỉ thị của Tỉnh ủy, Huyện ủy;

Triển khai Học tập Nghị Quyết của Đảng

Thực hiện kế hoạch số 149 - KH/HU ngày 20/9/2023 của Huyện ủy Bá Thước về việc Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và các chỉ thị của Tỉnh ủy, Huyện ủy;

Đăng lúc 1 tháng trước · 0 lượt xem

HỘI NGHỊ THƯỜNG KỲ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY THÁNG 6 NĂM 2019

Sáng ngày 26/6/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị thường kỳ đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và bàn, thảo luận một số nội dung quan trọng dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Văn Lịch - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Đăng lúc 4 năm trước · 361 lượt xem

Huyện Bá Thước chú trọng công tác cán bộ nữ

(THO) - Trong những năm qua, huyện Bá Thước luôn chú trọng công tác rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo quản lý của Đảng, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, các ngành, các cấp để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ nữ có trình độ, năng lực đảm đương các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Đăng lúc 9 năm trước · 1274 lượt xem