Triển khai Học tập Nghị Quyết của Đảng

Ngày 25/10/2023 00:00:00

Thực hiện kế hoạch số 149 - KH/HU ngày 20/9/2023 của Huyện ủy Bá Thước về việc Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và các chỉ thị của Tỉnh ủy, Huyện ủy;

Sáng ngày 25/10/2023Đảng ủy xã Lương Nội tổ chức hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy mới ban hành.
Tham gia hội nghị có đầy đủ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ.ảnh hội nghị học tập nghị quyết đảng bộ.jpgảnh 2.jpgảnh 3.jpgảnh 5.1.jpgảnh 4.jpg

Triển khai Học tập Nghị Quyết của Đảng

Đăng lúc: 25/10/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 149 - KH/HU ngày 20/9/2023 của Huyện ủy Bá Thước về việc Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và các chỉ thị của Tỉnh ủy, Huyện ủy;

Sáng ngày 25/10/2023Đảng ủy xã Lương Nội tổ chức hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy mới ban hành.
Tham gia hội nghị có đầy đủ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ.ảnh hội nghị học tập nghị quyết đảng bộ.jpgảnh 2.jpgảnh 3.jpgảnh 5.1.jpgảnh 4.jpg