KHÁM SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2024

Ngày 15/11/2023 00:00:00

Thực hiện kế hoạch số: 199/KH-HĐNVQS ngày 12/10/2023 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Bá Thước về việc tổ chức sơ, khám tuyển cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân huyện Bá Thước năm 2024.
Ngày 15/11/2023 UBND xã, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Lương Nội tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ Quân sự.
Tham dự buổi khám sơ tuyển có Đồng Chí: Nguyễn Đình Tỵ - Bí Thư đảng ủy ; Đồng chí Hà Thanh Thủy- Chủ tịch UBND - Chủ tịch HĐNV Quân sự xã; có đầy đủ các Đồng chí trong HĐNVQS xã tham gia.
Số Thanh niên điều khám của xã là 61 Thanh niên, kết quả đạt: Loại 1= 03 TN; Loại 2: 11 Thanh niên; Loại 3: 19 Thanh niên; Loại 4: 15 Thanh niên; Loại 5: 07 Thanh niên; Loại 6: 04 Thanh niên.
1.KHÁM QUÂN SỰ.jpg2.KHÁM QUÂN SỰ.jpg3 KHÁM QUÂN SỰ 3.jpg4 KHÁM QUÂN SỰ.jpg5 KHÁM QUÂN SỰ.jpgKHÁM QUÂN SỰ 2..jpg

KHÁM SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2024

Đăng lúc: 15/11/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số: 199/KH-HĐNVQS ngày 12/10/2023 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Bá Thước về việc tổ chức sơ, khám tuyển cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân huyện Bá Thước năm 2024.
Ngày 15/11/2023 UBND xã, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Lương Nội tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ Quân sự.
Tham dự buổi khám sơ tuyển có Đồng Chí: Nguyễn Đình Tỵ - Bí Thư đảng ủy ; Đồng chí Hà Thanh Thủy- Chủ tịch UBND - Chủ tịch HĐNV Quân sự xã; có đầy đủ các Đồng chí trong HĐNVQS xã tham gia.
Số Thanh niên điều khám của xã là 61 Thanh niên, kết quả đạt: Loại 1= 03 TN; Loại 2: 11 Thanh niên; Loại 3: 19 Thanh niên; Loại 4: 15 Thanh niên; Loại 5: 07 Thanh niên; Loại 6: 04 Thanh niên.
1.KHÁM QUÂN SỰ.jpg2.KHÁM QUÂN SỰ.jpg3 KHÁM QUÂN SỰ 3.jpg4 KHÁM QUÂN SỰ.jpg5 KHÁM QUÂN SỰ.jpgKHÁM QUÂN SỰ 2..jpg