Ngày 28 tháng 12 năm 2023 Đồng chí Nguyễn Đình Tỵ đã long trọng khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại kỳ họp các đại biểu đã thảo luận Quyết nghị 04 Nghị Quyết quan trọng: 
1. Nghị Quyết về chương trình Giám sát của Thường trực HĐND xã năm 2024.
2. Nghị quyết về phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2024.
3. Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu- chi và phân bổ ngân sách năm 2024.
4.Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2024.2 KỲ HỌP 8 HĐND.jpg3KỲ HỌP 8 HĐND.jpg
 
1KỲ HỌP 8 HĐND.jpg